کودهای مغذی گیاهان

کودهای مغذی مایع

کودهای مغذی گیاهان

کودهای مغذی گیاهان

با کیان زیست رشد را تجربه کنید

با کیان زیست رشد را تجربه کنید

شرکت کیان زیست بوتیا متخصص در زمینه‌های زیست فناوری و کشاورزی می باشد. در خطوط تولید پیشرفته ما، محصولاتی با کیفیت و با کارآیی بالا تولید می‌شوند.


محصولات کیان‌زیست بوتیا، شامل مکمل‌های تغذیه‌ای پیشرفته، کودهای پایه زیستی، بایومس‌های میکروبی غنی از مواد زیست فعال وآنزیم‌ها می‌باشند.

زیست فناوری

کشاورزی

دانش بنیان

رشد با شرکت زیست بوتیا

شرکت زیست بوتیا همراه در حوزهی زسیت فناوری و کشاورزی فعالیت دارد.در خط تولید پیشرفته این شرکت محصولات زیستی و با کیفیت و حجم بالا تولید می شوند.

محصولات این شرکت شامل تغذیه ای پیشرفته برای کشاورزی و خوراک دام و طیور می باشند.مکمل هلی برگی،کودهای پایه زیستی،کودهای میکروبی،بایومس میکروبی غنی از مواد زیست فعال و آنزیم ها می باشند.

کیفیت عالی

مشاوره

گارانتی

با کیا زیست کشاورزی امنی داشته باشید

دسته بندی محصولات

کافیست محصولات ما را تجربه کنید تا بدانید که می‌توانید کشاورزی بهتری داشته باشید.
مشاهده محصولات

چه محصولاتی را پرورش می دهید؟

محصول خود را انتخاب کنید

گندم

ذرت

چغندر

گندم

گندم

چغندر

محصول خود را انتخاب کنید

ذرت

گندم

چغندر

چغندر